حکایت دولت و فرزانگی، داستان جوانی که با تغییر در تفکرش، انقلابی در زندگیش رخ میده!

نام کتاب: حکایت دولت و فرزانگی

نام اصلی کتاب: The instant millionaire: a tale of wisdom and wealth

نویسنده: مارک فیشر

مترجم: گیتی خوشدل

پدیدآورنده E-book کتاب: رضا دیبا

نوبت چاپ: شصت و هفتم 1387

تعداد